20 marca w ośrodkach turystycznych Grupy PKL wspólnie jeździmy z pomocą dla Ukrainy