PKL wznawia pracę kolei w ośrodkach po przeglądach technicznych.