Polskie Koleje Linowe wstrzymują funkcjonowanie wszystkich ośrodków turystycznych Grupy